start

2011-06-17
Isolen har fått ytterligare EU-medel
Även denna gång får vi projektmedel från Leaderområdet Ystad-Österlen, för att genomföra steg II i utvecklingen av fårullsbaserad isolering. Vår ansökan beviljades i sin helhet på LAG-gruppens sammanträde i juni.

Läs mer på Isolenprojektets hemsida:

isolen.org

<<