start

2012-02-08
Vinslövs antikvariat stödjer fängslade Svenskar i Etiopien

Friendly-antikvariatet i Vinslöv, under Lars Perssons ledning, kommer att bidra till det fängelsebibliotek som de bägge fängslade journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye har fått tillstånd att starta i Kality-fängelset i Etiopien.
Antikvariatet driver också flera andra projekt som ger människor gratis tillgång till bra litteratur. Läs mer om detta i den artikel som publicerades i Norra Skåne den 8 februari.

<<