start

2012-03-07
Friendly söker samarbete i Wales

Friendlygruppen har besökt Black Mountain Insulation i Wales för att vidareutveckla ett samarbete kring marknadsföring av naturliga isoleringsmaterial i Sverige. Diskussionerna var mycket konstruktiva och vi ser goda möjligheter till långsiktig samverkan.

<<