start

Friendly Development Group deltog 8 - 10 maj i
Socap: Designing the Future - en internationell konferens kring nya finansieringsmodeller för socialt entreprenörskap.

Mer info om konferensen:
Socap: Designing the Future

<<