start

Kamrer Direkt levererar ekonomihantering och administration till enskilda näringsidkare och små företag, med specialkompetens som ekonomibyrå för kultursektorn.
Kamrer Direkt AB är ett Friendly företag som står för professionell kompetens, personlig service, flexibilitet, humana priser och socialt ansvarstagande.
Läs mer på hemsidan.

Välkommen som kund!

<<