start

Think Space 2013 var en konferens på temat medborgardriven stadsutveckling, där Friendly stod för Malmödelen på temat "Stadsomvandling i mellanrummen" med fokus på social innovation, områdesförnyelse och kultur som förändringsagent.

Totalt bestod Think Space 2013 av fem sammanlänkade konferensdagar kring nytänkande stadsutveckling. Den danska organisationen Givrum.nu ligger bakom denna återkommande konferens och Friendly producerade den del som för första gången tog plats också utanför Danmark, under tre dagar i Malmö, den 17-19 september.

Länk till Facebookeventet

<<