exempel

Kunskapsbryggan

Äldre vet ofta allt om smart hushållning och gamla tiders knep - kunskaper som behövs för en hållbar framtid. Kunskapsbryggan är ett projekt som syftar till att dokumentera äldres kunskap om det som dagens samhälle inte har råd att glömma - hushållning, äldre metoder i lantbruket, historia, hantverk etc etc.

Mors Recept genomfördes 2010-2011 som ett pilotprojekt inom Kunskapsbryggan. Målet var att testa hur man inventerar och ringar in den kunskap som ligger nedärvd i äldre människors receptsamlingar och kunskaper om matlagning. Äldre kvinnor var mästerliga på hållbar utveckling, långt innan vi hörde talas om begreppet. De visste hur man ”hushållade” och deras receptsamlingar beskriver en hälsosam matkultur. Hur undvek man slöseri, hur bevarade man maten på ett energisnålt sätt, hur hittade man näring i det enkla? Inventeringen gjordes i nära samarbete med PRO:s samorganisationer, ABF och olika äldreboenden på respektive orter.

Kunskapsbryggan tar gärna emot deltagare på Österlen och i Kristianstad med intresse för mat, hantverk, historia och människor. Vi startar gärna upp verksamhet på fler orter i Skåne, förutsatt att det finns tillräckligt många intresserade deltagare på varje ny ort.

Kunskapsbryggans kreativa lag arbetar med:
– studiecirkelutformning
– uppsökande verksamhet, intervjuer
– fotodokumentation, ljudinspelningar
– redigering och sammanställning av insamlat material
– planering och administration

<<