exempel

Friendly Support

är Friendlygruppens interna tjänste- och serviceorganisation, som har hand om:

– transportservice
– fastighetsskötsel
– städning och underhåll
– datorservice
– kamratstöd
– försäljning
– inköp och materiel
– snickeri och reparationer
– prototyptillverkning
– insamling / dokumentation
– m.m.

Projektet erbjuder möjligheter att arbeta praktiskt i en verksamhet som också bygger upp nya modeller för att erbjuda servicetjänster på marknaden.

<<