exempel

Friendly Isolering

Isolenprojektet utvecklade en för Sverige helt ny ekologisk isoleringsprodukt. Projektet drevs i fyra år av Friendly, bl.a. med hjälp av EU-finansiering från Leader. Ett 10-tal personer har varit engagerade i produktutveckling, marknadsföring, ekonomi, administration, insamling av ull m.m.

Tillverkning av fårullsbaserad isolering är ett långsiktigt och smart projekt för hållbar utveckling på Österlen inom fårnäringen, byggsektorn och turistnäringen. Isolen utvecklar ett nytt ekologiskt isoleringsmaterial baserat på fårull. Målet är att etablera en produktionsenhet kombinerad med en besöksanläggning på Österlen. Projektet har haft EU-finansiering och utvecklas i samarbete med berörda kommuner och övriga näringar.

Exempel på vad som gjordes 2010-2014:
– kartläggning av befintlig och framtida fårnäring i Sverige
– inventering av ekologiska byggmaterial och ekobyggen
– utveckling av logistiklösningar för insamling av ull
– marknadsundersökningar
– medieutveckling
– upprättande av administrativ enhet
– affärsutveckling inom social ekonomi

Eftersom projektet tagits över av annan huvudman 2015, är de publika hemsidorna avpublicerade, men finns tillgängliga via Friendlygruppens hemsida. Här kan du läsa mer om IsoLen utveckling (utvecklingsprojektets hemsida):
friendlygruppen.se/isolen
Här hittar du hemsidan där importerad fårullsisolering marknadsfördes
friendlygruppen.se/isolenmarknad
På denna sida finns gott om information om och argument för fårull som isoleringsmaterial, samt en lista på de återförsäljare som representerade IsoLen och som det går bra att vända sig till för den som är intresserad av ekologiska isoleringsmaterial.

<<