exempel

Stolt stadsdel

En Friendly kartläggning av möjligheter att stärka social innovation med målsättningen ett mer hållbart boende i stadsdelen Gamlegården.

I området, som har hög koncentration av immigranter, har de flesta hyresgäster liten eller ingen erfarenhet av svensk bostadskultur.
Stolt stadsdel handlade om att pedagogiskt engagera de boende i skapandet av en hållbar boendemiljö med en funktionsblandning av boende, arbete och rekreation.

Projekt skulle på olika sätt stärka gemenskapen och underlätta en positiv kunskapsöverföring mellan människor, kulturer och generationer. Målsättningen var att stödja framväxten av lokala samhällsentreprenörer och initiativ som kan förvandla ett miljonprogramsområde till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar stadsdel.

Tillsammans med AB Kristianstadsbyggen, som äger och förvaltar det aktuella området, genomfördes 2011 en kartläggningsfas. Projektet avslutades i samband med att Friendly flyttade verksamheten från Kristianstad till Hässleholm.

<<