start

2011-02-15
Tillsammans med avdelningen för interaktiv design vid K3 på Malmö högskola (Konst, Kultur och Kommunikation) har vi just påbörjat utvecklingen av den interaktiva synthesizern CitySynth 1.0. Ett instrument och verktyg för laborationer, lek med och gestaltning av stadsmiljön och utvecklingsprocesser knutna till den. Ljuden runt omkring formar till stor del våra rumsliga upplevelser, samtidigt som de berättar en historia om de platser vi besöker. Med CitySynth 1.0 hoppas vi skapa nya möjligheter till undersökningar om hur vi kan använda ljud som en aktiv parameter i modern stadsutveckling.
Vi söker stadsutvecklare och arkitekter som är öppna för experiment och som tillsammans med oss vill pröva och utveckla nya tekniker för en ljudlig, dynamisk och hållbar framtid.

<<