förmedlare

Kort information till handläggare på arbetsförmedlingen:

Friendlygruppen tar emot deltagare som vill vara med och skapa nya förutsättningar för sig själva, arbetslösa i allmänhet och samhället i stort. Det handlar om att lägga grunden till en ny och vänligare arbetsmarknad och vi gör detta genom att tillsammans bygga upp verksamheter, som är inriktade på att skapa nya jobb inom ett modernt och hållbart socialt företagande.

Vi söker deltagare som är beredda att möta utmaningar och vara delaktiga i att förändra sin egen och andras situation. De som trivs bäst hos oss är ofta kreativa personer som kan se nya möjligheter och vågar ompröva sina föreställningar. Det finns en stor bredd av yrkeskompetenser representerade bland våra deltagare - och minst lika viktiga är deras uppsjö av intressanta egenskaper vilka ofta innehåller fröet till nya idéer och verksamheter.

Friendly Development arbetar fokuserat egenmaktsprocesser, vars mål är att deltagarna ska inse att deras position faktiskt erbjuder unika möjligheter till förändring och förbättring - inte bara av den egna situationen, utan också när det gäller samhällets nödvändiga omställning till långsiktig hållbarhet.

Hör gärna av er om ni vill veta mer om vår verksamhet, komma på ett studiebesök, eller har någon sökande som är intresserad av en sysselsättningsplats hos oss!

Friendlygruppen har byggts upp i samarbete med Arbetsförmedlingen inom metodutvecklingsprojektet “Trefas”. Detta gör att vi har god kännedom om åtgärdens lagrum och praxis. Vi har också självklart upprättat alla de adminstrativa rutiner som krävs för att kunna leverera professionell återkoppling, närvarorapportering m.m.

<<