hemsidor

Friendly på nätet

Aktuella Friendly hemsidor:

Friendlygruppen, svensk + engelskpråkig:
friendlygruppen.se, friendlydevelopment.org
Webutveckling: Lars Noväng, koncept & design, Magnus Hasselberg, system och kodning.

Friendly Foundation: friendlyfoundation.org

Smart Framtid: smartframtid.nu
Webutveckling: Madeleine Tunbjer, koncept & design, Sayed Bashir, kodning

Kamrer Direkt AB: kamrerdirekt.se
Webutveckling: Lars Noväng

Isolen utveckling (avpublicerad/arkiv): isolen.org
Webutveckling: Madeleine Tunbjer, koncept, Sayed Bashir, design och kod

IsolenBM marknad (avpublicerad/arkiv): isolen.com
Webutveckling: Madeleine Tunbjer, koncept & design, Sayed Bashir, kodning

Landets krona: landetskrona.se
Utveckling av tjänst och kartfunktionalitet: Agneta Ovredsson
Webutveckling: Agneta Ovredsson och Sayed Bashir

The Friendlyist: thefriendlyist.com
Webutveckling på WP-plattform: David Ottvall

Andra, relaterade hemsidor:

DODOTANK: dodotank.com

Hasselberg ekonomi & internet: hasselberg.org

<<