arbetsmarknad

Som anordnare inom jobb- och utvecklingsgarantin erbjuder Friendlygruppen platser där du tillsammans med oss kan utveckla nya verksamheter och skapa nya jobb.

En placering hos oss innebär mycket goda möjligheter till personlig utveckling och kompetenspåfyllnad. Högt i tak i kombination med rätt matchning mellan person och uppdrag skapar förutsättningar för verklig förflyttning framåt, närmare en uthållig arbetsmarknad. Men det gemensamma uppdraget - att ta ansvar för omställning och försöka utveckla ny ekonomi - är också utmanande. Den som väljer Friendlygruppen som anordnare måste våga förändring och vara beredd att pröva sina egna möjligheter i helt nya sammanhang.

Vi arbetar utifrån en stark etisk grund där alla människor har lika rätt till ett värdigt och meningsfullt liv. Vår målsättning är att var och en ska kunna ta mer makt över sin egen situation och försörjning.

<<