start

2011-02-18
I sitt TED-föredrag från London, beskriver arkitekten Michael Pawlyn hur ”Bio-Mimicry” kan förändra sättet vi ser på arkitektur och samhälle. Genom att härma naturens kretslopp har arkitekterna hittat smarta lösningar för energieffektivitet, i slutna system som också utnyttjar solenergi på nya sätt.

<<