start

2012-02-04
Kan socialt företagande leverera mer långsiktig samhällsnytta än bidragsfinansierad ideell sektor? Hur skiljer sig strategierna åt? Denna lilla film från The Social Enterprise Fund gör ett försök att förklara på ett enkelt sätt.

<<