exempel

Nedan finner du några exempel på projekt och verksamheter inom Friendlygruppen, både aktuella och tidigare. En blandning av utvecklingsföretag, undersökningar, prototyping, konstprojekt, etc.

<<